Skip links

Lastklasser samt bredder

Breddeklasser:

Breddeklassen vælges ud fra den faktiske anvendelse af stilladset. Et stillads kan således godt bestå af flere breddeklasser, fx breddeklasse:

  • W06 for mindre reparationsarbejder, der skal foregå på facaden, og W12 for tagarbejde.
  • W12 for friholdelse af fortov, og W06 for mindre reparationsarbejder på facaden.

Breddeklasse (W)

Ved valg af breddeklasse og stilladssystem skal der tages hensyn til, at arbejdet skal kunne foregå sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det kan derfor være nødvendigt at vælge et stilladssystem, hvor dækhøjden kan tilpasses løbende, så arbejde under knæhøjde og over hovedhøjde undgås.

Lastklasser:

Belastningen af stilladset

Valg af stilladskonstruktion afhænger også af de forventede belastninger fra personer, materialer og særligt udstyr, der befinder sig på stilladset. Stilladssystemer er opdelt i 6 lastklasser som vist nedenfor.​

Forskellige lastklasser

Konsoldæk, hoveddæk og materialetårne skal normalt have samme lastklasse, hvis de ligger i samme niveau. Lade-/materialetårne kan dog afvige fra denne praksis, hvis en tydelig skiltning eller afmærkning gør opmærksom på dette. Normalt vil det betyde, at der skal skiltes ved alle opgangsfelter samt på et synligt sted ved overgangen mellem lastklasser. Dette skal fremgå af vejledningen til brugerne af stilladset.​

Lastklasse og tekniske hjælpemidler

Kørende redskaber, fx trillebør, stenhoved vogn, montage redskab m. belaster stilladsdækket dynamisk. Disse redskaber kører typisk på hjul, og det er normalt kolonne B eller C, der anvendes til at bestemme den maksimale belastning for tekniske hjælpemidler + det der transporteres + den person, som anvender hjælpemidlet.

Arbejde på flere etager samtidigt

Den maksimale belastning af stilladset afhænger af egenvægten for stilladset, fladelasten og vindlasten m.

Bestil et tilbud