Skip links

Produktionskritisk vedligehold kalder på ordentligt samarbejde

Produktionsstop er som gift for en af Danmarks største industrivirksomheder.
Derfor spiller velorganiseret vedligehold og reparation en vigtig rolle i et tillidsfuldt samarbejde med serviceleverandørerne.

Aalborg Portland A/S, som producerer og eksporterer cement af højeste kvalitet, genkendes oftest som Nordjyllands industrielle fyrtårn.

For at sikre maksimal produktivitet spiller industrivirksomhedens vedligeholdsafdeling en vigtig rolle.


Her kategoriseres opgaverne i forhold til utilsigtet havari samt planlagt service og vedligehold. For begge kategorier gælder det, at serviceberedskabet skal være i top.

Døgnomkostningen ved produktionsstop er nemlig nærmest ubærlig for Aalborg Portland.

Faktisk kan det koste virksomheden flere hundrede tusinder kroner i døgnet, hvis der opstår betydeligt havari på produktionsanlægget. Eller når afdelingens serviceplan tilsiger et behov for planlagt produktionsstop.

I situationer med havari og planlagt
produktionsstop er det derfor vigtigt, at vedligeholdsteamet hurtigst muligt får serviceret og genstartet anlægget.

I de sammenhænge kalder det på et ordentligt samarbejde med og imellem Aalborg Portlands valgte serviceleverandører

Stilladser til planlagt produktionsstop

Blandt vedligeholdsafdelingens samarbejdspartnere gennem mange år finder man Aalborg Stilladser A/S.

Ved planlagt produktionsstop er det Aalborg Stilladsers rolle og ansvar, at opstille trygge stilladsløsninger, så vedligeholdsafdelingen og serviceleverandører hurtigst mulig kan få adgang til de svært tilgængelige områder, der kræver vedligehold, reparation eller udskiftning på produktionsanlægget.

Og der forventes oftest noget særligt af serviceleverandørerne i produktivitetsafhængige industrivirksomheder.

Nogle af kravene er leveringssikkerhed, kommunikation og proaktiv problemløsning inden for stramme tidsplaner.

Men også erfaring og kendskab til arbejdsmiljøet på produktionskritiske vedligeholdsopgaver vægter højt:

”I vores vedligeholdsafdeling arbejder vi sammen med konkurrencedygtige stilladsfirmaer på planlagte produktionsstop, større ombygninger og på tilkald ved
havari.
I den forbindelse er det vigtigt for os, at firmaet har erfaring med stilladsarbejde i industriel sammenhæng.

Hos os har vi tillid til Aalborg Stilladser, der fuldt ud
lever op til vores forventninger og krav. De er fleksible og kommer hurtigt, når der opstår en akut situation,

fortæller driftsleder Michael Møller.

Om samarbejdet med Aalborg Stilladser stemmer afdelingsleder for udmuring og bygningsvedligeholdelse, Niels Jørgen Nielsen i og tilføjer, at han især værdsætter det personlige samarbejde med de to erfarne pladsformænd under planlagt hovedstop på ovnene:

“Henrik og Thomas er rigtig gode at arbejde sammen med. De er vores primære kontaktpersoner. De kender anlægget ud og ind. De kender opgaverne og har et godt forhold til de andre leverandører.”

Gode samarbejdsrelationer dominerer hos Aalborg Portland

Vedligeholdsafdelingen samarbejder med en lang række fagtekniske områder som eksempelvis smede, montører, installatører og murere.

Og generelt har den kompetente vedligeholdsafdeling gode erfaringer med
leverandørerne, der har indgået serviceaftaler med Aalborg Portland.

”Vi er godt tilfredse med langt de fleste af vores samarbejdspartnere inden for service og vedligehold og det er mit indtryk, at vores leverandører også godt kan finde ud af, at arbejde sammen med hinandenfortæller driftsleder, Michael Møller.

Smedevirksomheden LG Montage A/S udfører blandt andet smedearbejde på Aalborg Portlands rotérovne, cyklontårne og dybdegraveren i kridtgraven. Både på tilkald og ved planlagt produktionsstop.

Direktør i LG Montage, Henrik Grynnerup, fortæller at de har brug for stilladser, der skaber en tryg adgangsvej til de svært fremkommelige områder, hvor arbejdet skal udføres på det store produktionsanlæg.

Og i den forbindelse oplever han også et rigtig godt samarbejde med Aalborg Stilladser på opgaverne hos Aalborg Portland:

”De er gode at samarbejde med. De er dygtige og fleksible. De får tingene til at gå op. Og når vi taler om specialløsninger, så er det min oplevelse, at Aalborg Stilladser bare kan noget andre ikke kan”,
kommenterer han.